11/03/2019 16:23:27 PM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (cập nhật ngày 28/5/2019).


25/02/2019 16:29:07 PM (GTM +7)
V/v ủy quyền VCCI tiếp nhận đăng ký mã số REX của thương nhân


04/04/2019 11:16:44 AM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


11/03/2019 16:23:27 PM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


18/02/2019 13:52:50 PM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


19/11/2018 11:48:23 AM (GTM +7)
Danh sách các đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương hoặc Cục XNK chỉ định


09/11/2018 11:39:51 AM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


02/10/2018 14:27:46 PM (GTM +7)
Cảnh báo giả mạo email để lừa đảo doanh nghiệp.


04/09/2018 09:40:48 AM (GTM +7)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ TÌNH HÌNH THỰC THI CÔNG VỤ TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC


13/08/2018 08:55:18 AM (GTM +7)
Phân luồng doanh nghiệp từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.


<< < 1 2 3 4 > >>