Mẫu C/O:  


STTSố hiệuMẫu C/OTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 02/2021/TT-BCT Form EUR.1 UK Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Bộ Công Thương 11/06/2021 Tải về
2 19/2020/TT-BCT Form D Thông tư Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/08/2020 Tải về
3 1949/QĐ-BCT Form EUR.1 QUYẾT ĐỊNH Đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Bộ Công Thương 24/07/2020 Tải về
4 11/2020/TT-BCT Form EUR.1 Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) Bộ Công Thương 15/06/2020 Tải về
5 08/2020/TT-BCT Form VN-CU Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba Bộ Công Thương 08/04/2020 Tải về
6 07/2020/TT-BCT Form AANZ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân Bộ Công Thương 30/03/2020 Tải về
7 06/2020/TT-BCT Form CPTPP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Bộ Công Thương 24/03/2020 Tải về
8 3624/QĐ-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử Bộ Công Thương 09/12/2019 Tải về
9 25/2019/TT-BCT Form D Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/11/2019 Tải về
10 21/2019/TT-BCT Form AHK Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc Bộ Công Thương 08/11/2019 Tải về
11 13/2019/TT-BCT Form AK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Bộ Công Thương 31/07/2019 Tải về
12 12/2019/TT-BCT Form E Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Bộ Công Thương 30/07/2019 Tải về
13 10/2019/TT-BCT Form D Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN ______________ Bộ Công Thương 22/07/2019 Tải về
14 03/2019/TT-BCT Form CPTPP Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Bộ Công Thương 22/01/2019 Tải về
15 42/2018/TT-BCT Form AANZ Thông tư số 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân Bộ Công Thương 12/11/2018 Tải về
16 38/2018/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Bộ Công Thương 30/10/2018 Tải về
17 39/2018/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu Bộ Công Thương 30/10/2018 Tải về
18 26/2018/TT-BCT Form AK Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc Bộ Công Thương 14/09/2018 Tải về
19 15/2018/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Quy định về việc phân luồng trong quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Bộ Công Thương 29/06/2018 Tải về
20 11/2018/TT-BCT Form EAV Thông tư Sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu Bộ Công Thương 29/05/2018 Tải về