Mẫu C/O:  


STTSố hiệuMẫu C/OTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 04/2024/TT-BCT Form AK SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HÀN QUỐC Bộ Công Thương 27/03/2024 Tải về
2 02/2024/TT-BCT Form AANZ Thông tư số 02/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Bộ Công Thương 18/01/2024 Tải về
3 01/2024/TT-BCT Form EAV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu Bộ Công Thương 15/01/2024 Tải về
4 44/2023/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư số 44/2023/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa Bộ Công Thương 29/12/2023 Tải về
5 03/2023/TT-BCT Form D Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/02/2023 Tải về
6 41/2022/TT-BCT Form EUR.1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mai tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Bộ Công Thương 30/12/2022 Tải về
7 AJ Form AJ Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu AJ Bộ Công Thương 23/12/2022 Tải về
8 37/2022/TT-BCT Form AJ Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23/12/2022 quy định QTXX trong HĐ AJCEP Bộ Công Thương 23/12/2022 Tải về
9 2795/QĐ-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ Bộ Công Thương 16/12/2022 Tải về
10 32/2022/TT-BCT Form RCEP Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định QTXX trong RCEP Bộ Công Thương 18/11/2022 Tải về
11 1619/QĐ-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Quyết định Ban hành quy chế quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và điều kiện của các BQL khu công nghiệp, khu kinh tế được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Bộ Công Thương 12/08/2022 Tải về
12 09/2022/TT-BCT Form VK Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc Bộ Công Thương 01/06/2022 Tải về
13 10/2022/TT-BCT Form D Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 01/06/2022 Tải về
14 05/2022/TT-BCT Form RCEP Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu RCEP Bộ Công Thương 18/02/2022 Tải về
15 05/2022/TT-BCT Form RCEP Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực Bộ Công Thương 18/02/2022 Tải về
16 02/2021/TT-BCT Form EUR.1 UK Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Bộ Công Thương 11/06/2021 Tải về
17 19/2020/TT-BCT Form D Thông tư Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/08/2020 Tải về
18 1949/QĐ-BCT Form EUR.1 QUYẾT ĐỊNH Đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Bộ Công Thương 24/07/2020 Tải về
19 11/2020/TT-BCT Form EUR.1 Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) Bộ Công Thương 15/06/2020 Tải về
20 08/2020/TT-BCT Form VN-CU Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba Bộ Công Thương 08/04/2020 Tải về