Hướng dẫn đăng ký tham gia hệ thống EcoSys

Bước 1: Đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử và tài khoản tham gia Hệ thống eCoSys

+ Chọn nút {keywords} trên Trang chủ của eCoSys.

+ Điền đầy đủ thông tin và ấn nút gửi.

         - Các mục bắt buộc phải khai.

         - Tên đăng nhập mặc định là Mã số thuế của DN (mật khẩu do DN tự đặt).

Lưu ý:

Sau khi đăng ký, nếu gặp dòng thông báo"Thông tin doanh nghiệp đã có trong cơ sở dữ  liệu", Doanh nghiệp gọi theo số điện thoại Hỗ trợ để được trợ giúp.


Bước 2: Đăng ký mua Bộ thiết bị chữ ký số

Để đăng ký mua bộ thiết bị chữ ký số, Quý Doanh nghiệp truy cập địa chỉ:Tại đây