STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Mẫu in Form C/O trên giấy A4 Tải về
2 Biểu thuế nhập khẩu trong Hiệp định RCEP Tải về
3 Ultraviewer Phần mềm Ultraviewer 6.1 Tải về
4 Bảng tra cứu mã đơn vị tính. Bảng tra cứu mã đơn vị tính theo chuẩn quốc tế Tải về
5 Danh sách cảng, cửa khẩu Việt Nam Tải về
6 Tên + mã cảng nước ngoài Tên + mã cảng nước ngoài Tải về
7 Báo giá thiết bị và dịch vụ dùng cho hệ thống eCoSys năm 2020 Báo giá thiết bị và dịch vụ dùng cho hệ thống eCoSys năm 2020 Tải về
8 Đơn đề nghị cung cấp thẻ chữ ký số trên hệ thống Ecosys Đơn đề nghị cung cấp thẻ chữ ký số trên hệ thống Ecosys Tải về
9 Phần mềm ký số Phần mềm để ký điện tử trên hệ thống. Tải về
10 Mẫu đăng ký chữ ký Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu thương nhân. Tải về
11 Winrar 4.20 Phần mềm giải nén Tải về
12 Phần mềm Teamviewer Phần mềm Teamviewer 10 Quick Support Tải về
13 Phần mềm giảm dung lượng file pdf Phần mềm giảm dung lượng file pdf Tải về