STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Ultraviewer Phần mềm Ultraviewer 6.1 Tải về
2 Bảng tra cứu mã đơn vị tính. Bảng tra cứu mã đơn vị tính theo chuẩn quốc tế Tải về
3 Danh sách cảng, cửa khẩu Việt Nam Tải về
4 Tên + mã cảng nước ngoài Tên + mã cảng nước ngoài Tải về
5 Báo giá thiết bị và dịch vụ dùng cho hệ thống eCoSys năm 2020 Báo giá thiết bị và dịch vụ dùng cho hệ thống eCoSys năm 2020 Tải về
6 Đơn đề nghị cung cấp thẻ chữ ký số trên hệ thống Ecosys Đơn đề nghị cung cấp thẻ chữ ký số trên hệ thống Ecosys Tải về
7 Phần mềm ký số Phần mềm để ký điện tử trên hệ thống. Tải về
8 Mẫu đăng ký chữ ký Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu thương nhân. Tải về
9 Winrar 4.20 Phần mềm giải nén Tải về
10 Phần mềm Teamviewer Phần mềm Teamviewer 10 Quick Support Tải về
11 Phần mềm giảm dung lượng file pdf Phần mềm giảm dung lượng file pdf Tải về