Thông tư 06/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
12/12/2012 11:17:00 AM (GTM +7)

Thông tư này quy định người đề nghị cấp C/O phải đăng ký hồ sơ thương nhân với tổ chức cấp C/O khi đề nghị cấp C/O lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp C/O khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân; trường hợp muốn được cấp C/O ở nơi cấp khác nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân trước đây do bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng, người đề nghị cấp C/O phải đăng ký hồ sơ thương nhân và các giấy tờ khác theo quy định cho tổ chức cấp C/O mới.

Thời gian cấp C/O đối với trường hợp xuất khẩu qua đường hàng không là không quá 04 giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; đối với trường hợp xuất khẩu bằng các phương tiện khác là không quá 08 giờ làm việc; riêng đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua bưu điện là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận ghi trên bì thư.

Ngoài ra, thương nhân cũng có thể thực hiện việc khai báo các dữ liệu theo yêu cầu qua hệ thống eCOSys tại trang thông tin điện tử www.ecosys.gov.vn trên cơ sở các thông tin xác thực, sẵn có trên hồ sơ đề nghị cấp C/O, sau đó, thương nhân ký điện tử và truyền những dữ liệu này đến tổ chức cấp C/O.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được dữ liệu điện tử do thương nhân truyền đến, tổ chức cấp C/O xem xét thông tin khai báo điện tử của thương nhân và thông báo cho thương nhân kết quả kiểm tra những thông tin này trên cổng thông tin điện tử; hồ sơ khai báo qua hệ thống mạng Internet được xem xét giải quyết trước các hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc được gửi qua đường bưu điện.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2011, những nội dung về thủ tục cấp C/O trong Thông tư này thay thế những nội dung về thủ tục cấp C/O tương ứng trong các Thông tư về xuất xứ có liên quan.

Chi tiết Thông tư xem tại đây