Hướng dẫn khắc phục lỗi ký điện tử
10/11/2015 22:24:59 PM (GTM +7)
KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN KÝ SỐ

I. Không ký gửi và gửi duyệt được trên hệ thống eCoSys
1. Mô tả: Ấn ký và gửi duyệt không hiển thị bảng mã pin.
2. Lý do: Do phần mềm Vsign chưa được update lên phiên bản mới nhất
3. Cách xử lý:
Bước 1: Gõ bỏ phần mềm MOIT Card cũ
Cách 1: Vào Control Panel/Program and Features (hoặc add or remove programs đối với Windows XP), gỡ bỏ
MOIT Card

Cách 2: Truy cập theo đường dẫn
- Windows 32bit: C:\Program Files\MOIT Certificate Authority\MOIT Card Manager
- Windows 64bit: C:\Program Files (x86)\MOIT Certificate Authority\MOIT Card Manager


Chọn MOIT-Card_ uninstaller.exe để xóa phiên bản cũ


Sau khi Hủy cài thì Bấm "Kết thúc" và khởi động lại máy

Bước 2
: Cài đặt phần mềm MOIT Card mới
Vào phần download trên trang eCoSys, tải về mục Hướng dẫn cài đặt thẻ VSign, giải nén rồi chạy chương trình mới.


Bước 3
: Kích hoạt MOITSignPlugin để ký số trên trình duyệt
a) Đối với trình duyệt Mozilla Firefox
- Khi đăng nhập vào hệ thống eCoSys sẽ xác nhận thông báo yêu cầu cho phép chạy MOITSignPlugin


- Bấm chọn "Allow" để cho phép
- Bấm chọn "Allow and Remember" để xác nhận cho phép và ghi nhớ (lần sau không phải thực hiện lại)


- Bấm phím F5 trên bàn phím hoặc refesh lại trình duyệt để sử dụng
b) Đối với trình duyệt Cốc cốc
- Khi đăng nhập vào hệ thống eCoSys sẽ xuất hiện thông báo- Nhấp vào biểu tượng cảnh báo chặn plugin và bấm chọn "Luôn cho phép plugin trên http://ecosys.gov.vn/" sau đó bấm hoàn tất


- Bấm phím F5 trên bàn phím hoặc refesh lại trình duyệt để sử dụng


c) Đối với trình duyệt Internet Explorer

Trường hợp Internet Explorer không sử dụng được, thực hiện theo cách:
- Vào Internet Options


- Chọn Tab Security và bỏ check box Enable Protect Mode, sau đó khởi động lại Internet Explorer và sử dụng bình thường

 


- Hoàn tất cài đặt.


Lưu ý: Không sử dụng trình duyệt Google Chrome để ký và gửi duyệt hồ sơ c/o.


II. Hướng dẫn xử lý lỗi không hiển thị chữ ký số trên windows 8 và windows 10
1. Mô tả: Khi ký và gửi duyệt thông qua token/smartcard không xuất hiện chứng thư số trong token/smartcard.
2. Lý do: Certd không chạy trước khi cắm token/smartcard, do đó không cài đặt được chứng thư số vào certstore của hệ điều hành windows. Thông thường certd luôn được khởi động cùng với hệ điều hành windows, nhưng vì lý do khách quan nào đó như người dùng tắt, bị thiết lập chặn không cho khởi động bởi chương trình diệt virut hoặc firewall.
3. Cách xử lý:
- Vào Task Manager


- Chọn tab Startup sau đó chọn certd và chọn enable để cho khởi động cùng hệ điều hành windows


- Kết quả

 

- Khởi động lại máy tính và sử dụng bình thường