07/12/2015 09:20:02 AM (GTM +7)
Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BCT (Thông tư 40) quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.


16/10/2015 17:09:17 PM (GTM +7)
Ngày 24/9/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân (AANZFTA).


12/12/2012 11:17:00 AM (GTM +7)
Ngày 21 tháng 3 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi trong các Hiệp định khu vực thương mại tự do, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định hai bên hoặc nhiều bên khác có quy định việc cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam với một hoặc nhiều nước, vùng lãnh thổ.


11/12/2012 17:03:00 PM (GTM +7)
Ngày 28/8/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 4965/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.


11/12/2012 16:31:00 PM (GTM +7)
Ngày 01/4/2008, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đã thay mặt Chính phủ ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản trước sự chứng kiến của Đại Sứ Nhật Bản và đại diện sứ quán của các nước ASEAN tại Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành hữu quan. Hiệp định chính thức có hiệu lực đối với Nhật Bản và một số nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) vào ngày 01 tháng 12 năm 2008.....


11/12/2012 21:57:00 PM (GTM +7)
Đàm phán Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA)


11/12/2012 21:56:00 PM (GTM +7)
Hội thảo thách thức trong năm 2013 hướng tới Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã được tổ chức vào ngày 29/11 tại Hà Nội nhằm cập nhật thông tin về cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cho các doanh nghiệp.


11/12/2012 21:47:00 PM (GTM +7)
Trong khuôn khổ đàm phán TPP, đàm phán về quy tắc xuất xứ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam, kết quả của đàm phán này sẽ quyết định các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam có được lợi ích thực sự từ TPP hay không.


<< < 1 2 3 4