09/11/2018 11:39:51 AM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


02/10/2018 14:27:46 PM (GTM +7)
Cảnh báo giả mạo email để lừa đảo doanh nghiệp.


04/09/2018 09:40:48 AM (GTM +7)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ TÌNH HÌNH THỰC THI CÔNG VỤ TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC


13/08/2018 08:55:18 AM (GTM +7)
Phân luồng doanh nghiệp từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.


13/02/2018 13:59:54 PM (GTM +7)
Thông báo nghỉ tết nguyên đán 2018


10/04/2017 08:57:52 AM (GTM +7)
V/v nâng cấp hạ tầng cho hệ thống eCoSys


23/01/2017 16:50:47 PM (GTM +7)
Thông báo thời gian nghỉ Tết âm lịch.


24/10/2016 13:29:17 PM (GTM +7)
Về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng QLXNK Hồ Chí Minh


12/08/2016 08:52:35 AM (GTM +7)
Hướng dẫn khắc phục lỗi ký điện tử


13/10/2016 08:55:23 AM (GTM +7)
Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu và các quốc gia thành viên Liên minh (FTA VN-EAEU) được ký tại Burabai (Kazakhstan) ngày 29 tháng 5 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.


<< < 1 2 3 4 > >>