13/02/2018 13:59:54 PM (GTM +7)
Thông báo nghỉ tết nguyên đán 2018


10/04/2017 08:57:52 AM (GTM +7)
V/v nâng cấp hạ tầng cho hệ thống eCoSys


23/01/2017 16:50:47 PM (GTM +7)
Thông báo thời gian nghỉ Tết âm lịch.


24/10/2016 13:29:17 PM (GTM +7)
Về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng QLXNK Hồ Chí Minh


12/08/2016 08:52:35 AM (GTM +7)
Hướng dẫn khắc phục lỗi ký điện tử


13/10/2016 08:55:23 AM (GTM +7)
Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu và các quốc gia thành viên Liên minh (FTA VN-EAEU) được ký tại Burabai (Kazakhstan) ngày 29 tháng 5 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.


07/12/2015 09:20:02 AM (GTM +7)
Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BCT (Thông tư 40) quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.


16/10/2015 17:09:17 PM (GTM +7)
Ngày 24/9/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân (AANZFTA).


12/12/2012 11:17:00 AM (GTM +7)
Ngày 21 tháng 3 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi trong các Hiệp định khu vực thương mại tự do, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định hai bên hoặc nhiều bên khác có quy định việc cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam với một hoặc nhiều nước, vùng lãnh thổ.


11/12/2012 17:03:00 PM (GTM +7)
Ngày 28/8/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 4965/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.


<< < 1 2 3 4 > >>