31/12/2020 16:29:35 PM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 01-03/01


18/12/2020 15:31:53 PM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 19-20/12


01/09/2020 16:51:38 PM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 2/9, 5/9, 6/9


28/08/2020 11:44:55 AM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật


31/07/2020 11:25:56 AM (GTM +7)
Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA


01/06/2020 15:21:34 PM (GTM +7)
Danh sách các nhà xuất khẩu đủ điều kiện của Thái Lan (cập nhật đến ngày 22/05/2020)


31/10/2019 15:14:14 PM (GTM +7)
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hệ thống eCoSys sẽ được tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương từ thứ 2 (04/11)


06/09/2019 09:39:16 AM (GTM +7)
Về việc cấp C/O mẫu E


03/09/2019 14:00:17 PM (GTM +7)
Ban hành quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa


18/06/2019 13:39:13 PM (GTM +7)
V/v hướng dẫn doanh nghiệp khai báo C/E.


1 2 3 4 > >>