Quyết định Ban hành quy chế quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và điều kiện của các BQL khu công nghiệp, khu kinh tế được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
04/07/2023 12:31:49 PM (GTM +7)

 Xem chi tiết văn bản tại đây ./.