Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ
27/12/2022 10:26:40 AM (GTM +7)

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2795/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ.

Chi tiết Quyết định xem tại đây ./.