V/v gia hạn ủy quyền VCCI tiếp nhận đăng ký mã số REX của thương nhân
01/06/2022 14:39:21 PM (GTM +7)

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 76/QĐ-BCT ngày 21/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v gia hạn thời hạn ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số REX cho VCCI

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.