Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 01-03/01
31/12/2020 16:29:35 PM (GTM +7)

Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Để phục vụ cho việc bảo trì, hệ thống eCoSys sẽ tạm dừng hoạt động trong các ngày từ 01/01/2020 đến 03/01/2020. 

Trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp./.