Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 19-20/12
18/12/2020 15:31:53 PM (GTM +7)

Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Để phục vụ cho việc bảo trì, hệ thống eCoSys sẽ tạm dừng hoạt động trong các ngày Thứ bảy, Chủ nhật, 19/12/2020 - 20/12/2020. 

Trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp./.