Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 2/9, 5/9, 6/9
01/09/2020 16:51:38 PM (GTM +7)

Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Để phục vụ cho việc bảo trì, nâng cấp, hệ thống eCoSys sẽ tạm dừng hoạt động trong các ngày Thứ tư, 02/9/2020 và  ngày Thứ bảy, Chủ nhật, 5/9/2020 - 6/9/2020. 

Trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp./.