Thông báo bảo trì kỹ thuật 29-30/8
28/08/2020 11:44:55 AM (GTM +7)

Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Để phục vụ cho việc bảo trì, nâng cấp, hệ thống eCoSys sẽ tạm dừng hoạt động trong hai ngày Thứ bảy,  29/8/2020 và Chủ nhật, 30/8/2020. 

Ngày thứ 2, 31/8/2020 hệ thống eCoSys hoạt động bình thường.

Trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp./.