Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
31/07/2020 11:25:56 AM (GTM +7)

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp,

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Để triển khai Thông tư số 11/2020/TT-BCT, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương hướng dẫn về chứng từ chứng nhận trong EVFTA chi tiết tại đây. 

Trân trọng./.

Về việc cấp C/O mẫu E (06/09/2019 09:39:16 AM (GTM +7))
Quy trình cấp CE đi Mexico (18/06/2019 13:39:13 PM (GTM +7))