Tích hợp hệ thống eCoSys với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương từ thứ 2 (04/11)
31/10/2019 15:14:14 PM (GTM +7)

 Kính gửi: Quý doanh nghiệp, 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hệ thống eCoSys sẽ được tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương từ thứ 2 (04/11). 

Doanh nghiệp vẫn sử dụng Tài khoản và Mật khẩu cũ đã được cấp trên hệ thống eCoSys để đăng nhập trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (không phải đăng ký lại tài khoản).

Hướng dẫn chi tiết tải tại đây.   

Trân trọng thông báo đến quý Doanh nghiệp./.

Về việc cấp C/O mẫu E (06/09/2019 09:39:16 AM (GTM +7))
Quy trình cấp CE đi Mexico (18/06/2019 13:39:13 PM (GTM +7))