Về việc cấp C/O mẫu E
06/09/2019 09:39:16 AM (GTM +7)

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Cục XNK ban hành Công văn về việc cấp C/O mẫu E. 
Chi tiết công văn xem tại đây./.

Quy trình cấp CE đi Mexico (18/06/2019 13:39:13 PM (GTM +7))