Danh sách cập nhật ngày 29/03/2019 các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện tham gia Dự án thí điểm số 2 tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN
04/04/2019 11:16:44 AM (GTM +7)

Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2 (cập nhật ngày 29/3/2018) tải về tại đây.