Danh sách các đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương hoặc Cục XNK chỉ định
19/11/2018 11:48:23 AM (GTM +7)

 Danh sách các đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương hoặc Cục XNK chỉ định bao gồm: 
- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung Ương.
- Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP. Hồ Chí Minh, nay là Trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế TP Hồ Chí Minh. 
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

Trân trọng./.