PHIẾU LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ TÌNH HÌNH THỰC THI CÔNG VỤ TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC
04/09/2018 09:40:48 AM (GTM +7)

  Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, đề nghị Quý Doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin và cho biết ý kiến về tình hình thực thi công vụ của các cán bộ, công chức tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Chi tiết mẫu phiếu tải tại đây.

Xin chân thành cảm ơn sự góp ý của Quý Doanh nghiệp./.