Đàm phán Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA)
11/12/2012 21:57:00 PM (GTM +7)

 

1. Quyết định khởi động đàm phán: Tháng 04 năm 2012, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với phía EFTA chính thức khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối EFTA. Phiên đàm phán đầu tiên đã diễn ra từ ngày 22-25 tháng 05 năm 2012, tại Hà Nội.

2. Cơ quan chủ trì đàm phán: Bộ Công Thương - Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Địa chỉ thư tín: Văn phòng Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế (Văn phòng Đoàn đàm phán Chính phủ), số 2A Phạm Sư Mạnh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ thư điện tử: fta@moit.gov.vn

3. Đối tác đàm phán: gồm 4 nước là Na-Uy, Thụy Sĩ, Ai-xơ-len và Lich-ten-xtanh.

4. Khởi động nghiên cứu khả thi: Tháng 5 năm 2010, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sỹ của Chủ tịch nước, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ chính thức công bố thành lập Nhóm Nghiên cứu hỗn hợp. Mục đích hoạt động của Nhóm Nghiên cứu là đưa ra Báo cáo tổng hợp về quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư của hai bên, từ đó đánh giá khả năng khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam và các nước thuộc khối EFTA.

5. Tóm tắt kết quả nghiên cứu khả thi: Báo cáo tổng hợp của Nhóm Nghiên cứu đã tổng hợp quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và các nước thuộc khối EFTA, đề xuất một số lĩnh vực mà Việt Nam và khối EFTA có thể xem xét thảo luận nếu hai bên đồng ý khởi động đàm phán FTA. Các lĩnh vực này bao gồm: thương mại hàng hóa (gồm cả hàng công nghiệp, nông nghiệp, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, hợp tác hải quan, thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh dịch tễ, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại), thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, hợp tác kỹ thuật, các vấn đề pháp lý và thể chế, các vấn đề khác (kể cả công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam). Báo cáo cũng nêu quan điểm và phương thức tiếp cận các lĩnh vực này trong các FTA trước đây của hai bên.

Báo cáo cũng chỉ ra việc tiến hành đàm phán để ký kết một hiệp định thương mại tự do giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích cho các bên tham gia.

6. Các hiệp định, thoả thuận mở cửa thị trường tiêu biểu mà các đối tác đàm phán đã ký kết với bên thứ ba (tham khảo dưới đây):

+ Đối với khối EFTA: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx.

7. Các Hiệp định, thỏa thuận mở cửa thị trường tương đương của Việt Nam:

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN: http://www.aseansec.org/12039.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc: http://www.aseansec.org/19105.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc: http://www.aseansec.org/22557.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Ấn Độ: http://www.aseansec.org/22563.htm

+ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản: http://www.aseansec.org/22572.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Ôtxtrâylia – Niu Di-lân: http://www.aseansec.org/22258.htm

+ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản: 
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/vietnam.html

8. Các tài liệu liên quan:

+Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu: http://www.efta.int/~/media/Documents/legal-texts/free-trade-relations/vietnam/EFTA-Vietnam%20Joint%20Study%20Group%20Report.ashx

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-news/2011-03-11-efta-vietnam-fta.aspx

9. Hoạt động dành riêng cho doanh nghiệp bên lề đàm phán:

Nhằm giới thiệu về nền kinh tế các nước khối EFTA và phân tích quan hệ thương mại giữa các nước này với Việt Nam trong thời gian vừa qua, đồng thời tìm hiểu ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp đối với việc đàm phán hiệp định FTA giữa hai bên, Bộ Công Thương phối hợp với phía bạn tổ chức Hội thảo với chủ đề “FTA giữa Việt Nam và EFTA: khả năng đàm phán và triển vọng tăng cường quan hệ thương mại” vào tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội và Nha Trang.

Văn phòng UBQG về Hợp tác kinh tế quốc tế