Về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng QLXNK Hồ Chí Minh
24/10/2016 13:29:17 PM (GTM +7)

Từ ngày 24 tháng 10 năm 2016, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh chuyển đến trụ sở làm việc mới tại địa chỉ Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo cho doanh nghiệp được biết./.