FAQ - Những lỗi thường gặp


1. Để mua bộ thiết bị chữ ký số, tôi cần phải làm gì?

Trả lời:

Để mua bộ thiết bị chữ ký số, Quý Doanh nghiệp truy cập địa chỉ:
https://vsign.vn/CTSOrder.aspx
Lưu ý: Hồ sơ gia hạn bao gồm:
1. Đơn đăng ký
2. Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền
3. Giấy phép kinh doanh (có dấu)
4. Chứng minh thư (hoặc Hộ chiếu) của người được cấp chữ ký điện tử

(Đơn đăng ký, báo giá thiết bị bạn có thẻ tải về trong phần download tại trang chủ ecosys, trên báo giá có thông tin số tài khoản để thanh toán cho thẻ chữ ký số)
Để việc gia hạn bộ thiết bị chữ ký số có thể hoàn thành nhanh chóng, Doanh nghiệp nên chuẩn bị đủ 04 giấy tờ trên trước khi thực hiện đăng ký gia hạn.

2. Để gia hạn thiết bị chữ ký số, tôi cần phải làm gì?

Trả lời:

Để gia hạn bộ thiết bị chữ ký số, Quý Doanh nghiệp truy cập địa chỉ:
https://vsign.vn/CTSOrder.aspx
Lưu ý: Hồ sơ gia hạn bao gồm:
1. Đơn đăng ký
2. Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền
3. Giấy phép kinh doanh (có dấu)
4. Chứng minh thư (hoặc Hộ chiếu) của người được cấp chữ ký điện tử

Sau khi doanh nghiệp đăng ký gia hạn thành công, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với doanh nghiệp để gia hạn trực tuyến trên thẻ chữ ký số cũ của doanh nghiệp.
Thời gian gia hạn trực tuyến trong 01 ngày làm việc.

3. Trong thời gian đợi nhận bộ thiết bị chữ ký số, tôi muốn truyền bộ C/O thì tôi cần phải làm gì?

Trả lời:

Trả lời: Trong khi bạn đang đợi để được cấp bộ thiết bị chữ ký số, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn truyền bộ C/O. Bạn cần gửi email cho chúng tôi vào địa chỉ dangkyca@ecomviet.vn với nội dung như sau:
Tiêu đề: Đề nghị truyền giúp bộ C/O
Nội dung gồm:
+ Tên công ty
+ Tên đăng nhập và mật khẩu
+ Số tiếp nhận của bộ hồ sơ cần ký và gửi duyệt

4. Mã pin thiết bị chữ ký số của tôi bị khóa, tôi cần phải làm gì?

Trả lời:

Bạn cần gửi email cho chúng tôi vào địa chỉ dangkyca@ecomviet.vn với nội dung như sau:
Tiêu đề: Đề nghị reset mã pin thiết bị chữ ký số
Nội dung gồm:
+ Tên công ty
+ Mã số thuế
+ Số ngẫu nhiên
Số ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sau khi click vào nút Phát sinh trong MOIT-Card Manager/Cấu hình/Mở khóa mã pin


Lưu ý: Không rút thiết bị chữ ký số trong khi chưa nhận được mã UC qua email phản hồi.

5. Lỗi “Mã số thuế đã có trong cơ sở dữ liệu” , khi tôi đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống Ecosys?

Trả lời:

Bạn cần gửi email cho chúng tôi vào địa chỉ: dangkyca@ecomviet.vn với nội dung như sau:
Tiêu đề: Hỗ trợ lỗi “Mã số thuế đã có trong cơ sở dữ liệu”
Nội dung gồm:
1. Tên doanh nghiệp;
2. Mã số thuế;
3. Giấy phép kinh doanh (có dấu)

7. Tôi đã đăng ký tài khoản trên trang eCoSys, trong bao lâu thì tài khoản sẽ được xét duyệt?

Trả lời:

Tài khoản của bạn sẽ được các phòng Xuất nhập khẩu khu vực nơi đăng ký xét duyệt trong vòng 24h.

8. Tài khoản trên trang eCoSys của tôi bị khóa, tôi phải làm thế nào?

Trả lời:

Trong trường hợp này, bạn vào mục “Quên mật khẩu”, tải mẫu giấy đề nghị cấp lại mật khẩu rồi ký, đóng dấu của người có thẩm quyền, scan và gửi vào email dangkyca@ecomviet.vn với Tiêu đề: Đề nghị cấp lại mật khẩu để được cấp lại mật khẩu.

9. Số tiếp nhận khác số C/O như thế nào?

Trả lời:

Số tiếp nhận là số sau khi khai và lưu tạm hồ sơ cũng như là số sau khi Giám đốc doanh nghiệp đã ký điện tử. Số tiếp nhận có dạng: DNxxxxxxx. Ví dụ: DN1234567
Số C/O là số được phòng Xuất nhập khẩu cấp sau khi xét duyệt bộ C/O. Số C/O có dạng: VN-AA YY/PP/XXXXX. Ví dụ:VN-JP 15/02/12345

10. Trước đây, tôi đã xin C/O giấy ở phòng Xuất nhập khẩu khu vực. Vậy khi tham gia khai báo C/O điện tử, tôi có cần phải nộp Hồ sơ thương nhân về Phòng Xuất nhập khẩu khu vực nữa không?

Trả lời:

Đối với doanh nghiệp đã xin cấp C/O giấy, doanh nghiệp không phải nộp Hồ sơ thương nhân về phòng Xuất nhập khẩu khu vực nữa.

11. Tôi muốn thay đổi địa chỉ của công ty hoặc địa chỉ email hoặc số điện thoại. Tôi cần phải làm thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Bạn dùng tài khoản của doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống. Chọn mục Doanh nghiệp, chọn Chỉnh sửa Hồ sơ DN, nhấp đúp chuột vào Tên của công ty, ấn nút Sửa. Sau khi thay đổi xong thông tin, bạn ấn nút Lưu.

12. Tôi muốn thay đổi Loại hình DN hoặc Tên doanh nghiệp hoặc Mã số thuế hoặc Phòng quản lý Xuất nhập khẩu. Tôi cần phải làm thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Trong trường này, doanh nghiệp cần phải soạn thảo một bản thông báo, ký và đóng dấu, gửi cho phòng Xuất nhập khẩu khu vực. Sau khi đã có ý kiến của phòng Xuất nhập khẩu khu vực trên văn bản, doanh nghiệp scan gửi qua email dangkyca@ecomviet.vn, chúng tôi sẽ chỉnh sửa hồ sơ trên hệ thống cho doanh nghiệp.

13. Sau khi đã nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bản điện tử trên Hệ thống eCoSys, thương nhân có cần phải nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bản giấy trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cấp C/O hoặc qua đường bưu điện không?

Trả lời:

Thương nhân không cần phải nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bản giấy sau khi đã nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bản điện tử trên Hệ thống eCoSys. Trong trường hợp cần thiết, thương nhân nộp bản gốc (bản cứng) cho cơ quan, tổ chức cấp C/O để đối chiếu, kiểm tra, xác minh tính xác thực của các chứng từ điện tử đã nộp trên hệ thống eCoSys.
Cơ quan, tổ chức cấp C/O sẽ cấp phép điện tử và thương nhân tự in màu từ C/O bản điện tử (dưới định dạng PDF). C/O bản điện tử có chữ ký, con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O và kèm theo mã QR.

14. Tại sao thương nhân phải in màu C/O bản điện tử?

Trả lời:

Để được cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định thương mại tự do, thương nhân nhập khẩu phải xuất trình C/O bản gốc cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu.
Hiện nay, Việt Nam đăng ký và gửi mẫu chữ ký và con dấu màu của cơ quan, tổ chức cấp C/O tới các nước thành viên trong Hiệp định thương mại tự do. Vì vậy, C/O bản điện tử được in ra từ Hệ thống eCoSys cần phải in màu.

15. Sau khi được cấp C/O điện tử, thương nhân cần làm gì để có bản C/O hoàn chỉnh?

Trả lời:

C/O nộp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu cần có đầy đủ thông tin theo quy định của từng Hiệp định thương mại tự do. Do vậy, thương nhân cần ký, ghi tên đầy đủ của người ký và đóng dấu của thương nhân (nếu Hiệp định có yêu cầu) tại Mục khai báo của nhà xuất khẩu (Decleration by the exporter) của mặt trước C/O.

16. Sự khác nhau giữa việc cấp C/O mẫu AK, VK, D điện tử và việc cấp 11 mẫu C/O điện tử tại Thông báo số 1089/TB-XNK là như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại hiệp định ATIGA và Bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) giữa Việt Nam và Hàn Quốc, dữ liệu C/O mẫu D và mẫu AK, VK điện tử được sử dụng để xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA, AKFTA và VKFTA.
Đối với 11 mẫu C/O (nêu tại Thông báo số 1089/TB-XNK) tương ứng với 11 Hiệp định thương mại tự do, hiện nay chưa có cơ chế trao đổi dữ liệu điện tử giữa Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp định. Vì vậy, cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu vẫn căn cứ vào C/O bản gốc để xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định.