ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ
* Thông tin bắt buộc phải nhập
I. Thông tin doanh nghiệp sử dụng thẻ chữ ký số

Tên Doanh nghiệp: *

Mã số thuế: *

Địa chỉ:  *

Điện thoại:  *

Email: *


II. Thông tin hóa đơn VAT

 

Nếu Thông tin hóa đơn VAT và Thông tin doanh nghiệp khác nhau đề nghị tự nhập thông tin hóa đơn.

Tên Doanh nghiệp: *

Mã số thuế: *

Địa chỉ:  *


III. Thông tin người liên hệ

Tên người liên hệ: *

Di động: *

Email ( để nhận hóa đơn điện tử ): *

Công ty nhận thiết bị:  *

Địa chỉ nhận thiết bị:  *

IV. Thông tin đăng ký thiết bị


V. Hồ sơ đính kèm

1. Bản scan đơn đăng ký sử dụng chữ ký số (có dấu và chữ ký người đại diện): *  

2. Bản scan giấy phép đăng ký kinh doanh (bản gốc): *  

3. Bản scan ủy nhiệm chi: *  

Ngày chuyển tiền:  *

4. Bản scan CMND hoặc Hộ chiếu của danh sách người đề nghị cấp chữ ký số: *  


Lưu ý:

   - Nội dung thanh toán tại ủy nhiệm chi cần ghi rõ: "Công ty... thanh toán mua thiết bị chữ ký số."
   - Các file đính kèm cần ở định dạng .jpg, .pdf, .zip, .rar. Dung lượng không quá 2MB.
   - Hóa đơn không được xuất trước.

Thiết bị và hóa đơn sẽ được gửi tới doanh nghiệp sau 07 ngày làm việc.