11/12/2012 21:56:00 PM (GTM +7)
Hội thảo thách thức trong năm 2013 hướng tới Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã được tổ chức vào ngày 29/11 tại Hà Nội nhằm cập nhật thông tin về cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cho các doanh nghiệp.


11/12/2012 21:47:00 PM (GTM +7)
Trong khuôn khổ đàm phán TPP, đàm phán về quy tắc xuất xứ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam, kết quả của đàm phán này sẽ quyết định các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam có được lợi ích thực sự từ TPP hay không.


<< < 1 2 3 4