Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Mẫu C/O:  


STTSố hiệuMẫu C/OTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 1313/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet Bộ Công Thương 17/04/2017 Tải về
2 22/2016/TT-BCT Form D Thông tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 03/10/2016 Tải về
3 21/2016/TT-BCT Form EAV Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu Bộ Công Thương 20/09/2016 Tải về
4 2412/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet Bộ Công Thương 21/06/2016 Tải về
5 48/2015/TT-BCT Form VK Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Bộ Công Thương 14/12/2015 Tải về
6 40/2015/TT-BCT Form VK Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Bộ Công Thương 18/11/2015 Tải về
7 31/2015/TT-BCT Form AANZ Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân Bộ Công Thương 24/09/2015 Tải về
8 9866/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet (giai đoạn 2) Bộ Công Thương 15/09/2015 Tải về
9 28/2015/TT-BCT Tự chứng nhận xuất xứ Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 20/08/2015 Tải về
10 4099/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Danh mục thương nhân được lựa chọn tham gia Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet Bộ Công Thương 25/04/2015 Tải về
11 4082/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet Bộ Công Thương 24/04/2015 Tải về
12 05/2015/TT-BCT Form VC Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy CNXXHH ban hành kèo theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê Bộ Công Thương 27/03/2015 Tải về
13 04/2015/TT-BCT Form AK Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc Bộ Công Thương 16/03/2015 Tải về
14 21/2014/TT-BCT Form E Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hò Bộ Công Thương 25/06/2014 Tải về
15 20/2014/TT-BCT Form AK Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc Bộ Công Thương 25/06/2014 Tải về
16 873/BCT-XNK Form A Hướng dẫn cấp C/O mẫu A cho giầy dép xuất khẩu gửi tại kho ngoại quan đi EU Cục Xuất nhập khẩu 07/02/2014 Tải về
17 11495/BCT-XNK Form A Công văn hướng dẫn cấp C/O mẫu A cho giày xép xuất khẩu đi EU Cục Xuất nhập khẩu 12/12/2013 Tải về
18 31/2013/TT-BCT Form VC Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê Bộ Công Thương 15/11/2013 Tải về
19 01/2013/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Bộ Công Thương 24/01/2013 Tải về
20 35/2012/TT-BCT Form E Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa Bộ Công Thương 29/11/2012 Tải về