Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng Quản lý XNK Khu vực Bình Dương
Số điện thoại: 0650.3737.359
Email: xnkbinhduong@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 33, Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Tx Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Hỗ trợ