Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng Quản lý XNK Vũng Tàu
Số điện thoại: 064.3816.733
Email: xnkvungtau@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 01 đường Phạm Văn Đồng, T. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hỗ trợ