Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Văn phòng đại diện tại TP HCM (hỗ trợ kỹ thuật eCoSys khu vực miền Nam)
Số điện thoại: 08 39152880
Email: nguyenntc@ecomviet.vn
Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP HCM
Hỗ trợ