Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng Quản lý XNK Đà Nẵng
Số điện thoại: 0511.3826.044/0511.2229.644
Email: xnkdanang@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 7B Đường Cách mạng tháng Tám, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Hỗ trợ