Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QL XNK Cần Thơ
Số điện thoại: 0710.3733.983
Email: xnkcantho@moit.gov.vn
Địa chỉ: 19-21 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Hỗ trợ