Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng Quản lý XNK Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.3915.1431 / 32;33;34;35;36
Email: xnktphochiminh@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ