Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QL XNK Tiền Giang
Số điện thoại: 073.3880.510
Email: xnktiengiang@moit.gov.vn
Địa chỉ: 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, Tp. Mỹ Tho, T. Tiền Giang
Hỗ trợ