Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QL XNK Nghệ An
Số điện thoại: 038.3560.237
Email: xnknghean@moit.gov.vn
Địa chỉ: 70 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, Nghệ An
Hỗ trợ