Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QL XNK Thanh Hóa
Số điện thoại: 037.3751.616
Email: xnkthanhhoa@moit.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 2, Khu đô thị mới Đông Hương, Tp. Thanh Hóa
Hỗ trợ