Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QL XNK Lào Cai
Số điện thoại: 020.3824.024
Email: xnklaocai@moit.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Tp. Lào Cai
Hỗ trợ