Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng Quản lý XNK Thái Bình
Số điện thoại: 036.3831.268
Email: xnkthaibinh@moit.gov.vn
Địa chỉ: Trụ sở Sở Công Thương, Số 126 phố Lê Lợi, Tp. Thái Bình
Hỗ trợ