Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng quản lý XNK Lạng Sơn
Số điện thoại: 025.3710.917
Email: xnklangson@moit.gov.vn
Địa chỉ: 9A Lý Thái Tổ, P. Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn
Hỗ trợ